Coördinatie Buurtsportcoachteams

Gemeenten zetten buurtsportcoaches in om inwoners bewuster maken van een gezonde leefstijl door laagdrempelig (beweeg)aanbod en informatievoorziening. Het uiteindelijke doel is dat inwoners daadwerkelijk gezonder gaan leven waardoor ondersteunings- en hulpvragen worden voorkomen.

 

Als coördinator bewaak en stimuleer ik de samenhang tussen de verschillende programma’s, activiteiten en mensen, zowel binnen het team als met andere partijen. Ik stel projectplannen op, bewaak de voortgang en ik coach de buurtsportcoaches bij de uitvoering. Dit alles in goede en nauwe samenwerking met de beleidsadviseur sport van een gemeente.

 

Ik werk vanuit de gedachte dat je laagdrempelig moet kunnen ontdekken wat er leuk is en wat lukt. Wat past er bij jou als persoon, waar geniet je van? Door bewustwording, succesbeleving en plezier gaan mensen eerder een structureel gezondere leefstijl aan. Ik ben van mening dat hoe eerder je start met een gezonde leefstijl, hoe beter het is. Als je iemand op jonge leeftijd een goede basis meegeeft, dan is het makkelijker om deze in het verdere leven vast te houden. Dat kunnen we bereiken als we als buurtsportcoaches, scholen, verenigingen, jongerenwerkers en zorgaanbieders intensief samenwerken.


Opzoek naar een coördinator voor de buurtsportcoaches binnen jouw gemeente?

Neem contact met mij op, ik ga graag met je in gesprek.


Wat zeggen andere?

Petra Oortgiese - Gemeente Doesburg

Ik werk al enige jaren met veel plezier samen met Ward Terpstra. In de gemeente Doesburg is Ward een onmisbaar fenomeen geworden op het gebied van sport, bewegen en gezondheid! Kenmerkend voor Ward vind ik zijn organisatorische vaardigheden, optimisme en het vermogen om snel te schakelen en voor complexe vraagstukken concrete oplossingen te bedenken. Onmisbaar in de lokale politiek. In mijn functie als beleidsadviseur helpt hij mij ook regelmatig met zijn concrete kijk op zaken. Het werken in een kleine gemeente met weinig fte’s voor de Buurtsportcoaches is voor hem als coördinator mijn inziens extra uitdagend. Hij weet ondanks de drukke combinatiebanen de Buurtsportcoaches als een echt team bij elkaar te houden en mooi in te spelen op de sterke kanten van de Buurtsportcoaches. Ward is een echte verbinder! In de jaren dat hij zich heeft ingezet voor Doesburg heeft hij het project Doesburg Beweegt opgezet en hij blijft dit door ontwikkelen. Bij Ward is er namelijk altijd ruimte voor verbetering en dat houdt mij gelukkig ook weer scherp.