Rots & Water Sociale Weerbaarheidstraining

Lesmethodes

Bewegingsagogie
Ik maak in mijn trainingen veel gebruik van de inzichten van de bewegingsagogie. Daarin draait het om het organiseren, ontwikkelen en aanbieden van een sport- en bewegingsaanbod voor mensen met een beperking op lichamelijk, sociaal, emotioneel of cognitief gebied. Sport en spel zijn daarbij het middel, niet het doel.

Kindercoaching
Als kindercoach help ik kinderen bij het ontdekken van de eigen kwaliteiten en mogelijkheden en deze in te zetten in de situaties die voor het kind moeilijk zijn. Het kind leert om verantwoordelijkheid te nemen binnen de eigen mogelijkheden. Zo werken we samen aan het bereiken van een door het kind (en de ouders) vastgesteld haalbaar doel.

Rots & Water 
Als gecertificeerd trainer voor het Rots & Water-programma heb ik al vele malen in de praktijk kunnen zien hoeveel verschil deze trainingen kunnen maken. Vanuit een fysieke invalshoek ga ik volgens een vaste methodiek met de mentale en sociale vaardigheden van kinderen aan de slag. Het brede pedagogische perspectief maakt dat een kind meer zelfvertrouwen en meer handelingsperspectief krijgt. Je ziet ze groeien. In het dagelijks leven kunnen ze daardoor veel beter functioneren in de dynamiek met anderen.Wat willen we bereiken?

  • Accepteren en respecteren van jezelf en de ander
  • Vergroten van het zelfvertrouwen
  • Bewust worden van lichaamssignalen en hiermee omgaan
  • Benoemen, herkennen en omgaan met gevoelens
  • Eigen grenzen ontdekken en dit durven aangeven
  • Eigen gedrag afstemmen op de omgeving
  • Oplossingen zoeken voor conflictsituaties